Dokumenty

Datum Orgán Dokument Typ Velikost
14.2.2019 STK Zápis STK č. 21 ze 14.2.2019 148.95 kB
13.2.2019 STK Evidence VT k 13.2.2019 25.4 kB
12.2.2019 TMK VTM U14 - turnaj - 24.2. 2019 - pozvánka 1.6 MB
12.2.2019 TMK VTM U12 - 5.soustředění - 18. 2. 2019 - pozvánka 1.71 MB
12.2.2019 TMK VTM U13 - 6.soustředění - 19.2. 2019 - pozvánka Pce 1.66 MB
11.2.2019 TMK Propozice turnaj VTM 2006 Hlinsko 23.2.2019 51.78 kB
11.2.2019 STK Evidence VT k 11.2.2019 25.29 kB
7.2.2019 STK Zápis STK č. 20 ze 7.2.2019 151.17 kB
6.2.2019 STK Evidence VT k 6.2.2019 25.13 kB
3.2.2019 STK Evidence VT k 3.2.2019 24.9 kB