Informace a statistiky z dosavadního průběhu soutěží

V menu "Krajské orgány" - Sportovně technická komise najdete statistické a informační soubory o KLM, RLSD a RLMD:

- přehled o počtech diváků při utkáních KLM na jednotlivých zimních stadionech

- křížové tabulky vzájemných výsledků

- schválená utkání se zjištěnými nedostatky v zápisech o utkáních

STK žádá všechny kompetentní zástupce klubů, aby informovali zapisovatele o zjištěných chybách a nedostatcích, tak aby se v dalším průběhu neopakovaly. Zvláště pak na ZS v Chrudimi, v Chocni a v Hlinsku.