Soutěže v kraji

Krajská liga mužů Pardubického kraje Zápasy Tabulky
Regionální liga staršího dorostu Zápasy Tabulky
Regionální liga mladšího dorostu Zápasy Tabulky
Liga starších žáků "B" 2004-2005 Zápasy Tabulky
Liga mladších žáků "D" 2006-2007 Zápasy Tabulky
Meziokresní přebor Pardubického kraje Zápasy Tabulky
Výchova talentované mládeže Zápasy Tabulky

Zdroj: www.hosys.cz